ประกันภัยรถยนต์ low_cost

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 LOW-COST "VS" ชั้น 3 พิเศษ(3 PLUS)

คำถาม
ชั้น 1 LOW-COST 
ชั้น 3 พิเศษ(3+) 
1. ประกันรถยนต์ LOW-COST หรือ
    ชั้น 3 พิเศษ(3+)  ต่างกันอย่างไร
เป็นประกันชั้น 1 คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ ด้วย
1. คุ้มครองความเสียหายสูงสุด 300,000 บาท
    สำหรับรถเก๋ง 200,000 บาท สำหรับรถกระบะ
2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
3. ทุกครั้งที่มีการ Claim รถตนเองโดยเป็นฝ่ายผิด
    หรือไม่สามารถระบุรถคู่กรณีได้ ต้องเสียค่าเสียหาย
    ส่วนแรกตามจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
4. อายุรถไม่เกิน 7 ปี และไม่รับระบุชื่อผู้ขับขี่
เป็นประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถหาย หรือไฟไหม้
1. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่มีคู่กรณีที่เป็น
    ยานพาหนะทางบกเท่านั้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
    สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้โดยสารส่วนบุคคล
2. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
3. ทุกครั้งที่มีการ Claim รถตนเองเป็นฝ่ายผิด
    ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามจริงแต่ไม่เกิน
    2,000 บาท/ครั้ง แต่ถ้ากรณีเป็นฝ่ายถูกและสามารถแจ้ง
    รายละเอียดของคู่กรณีตามกฏหมายได้ไม่ต้องจ่าย
    ค่าเสียหายส่วนแรก
4. ไม่จำกัดอายุรถ และไม่รับระบุชื่อผู้ขับขี่
2. ประเภทของความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ภาคสมัครใจคุ้มครองทั้งรถและคน
ส่วนพ.ร.บ. เป็นภาคบังคับ คุ้มครองเฉพาะคน
ประกันชั้น 3 ภาคสมัครใจคุ้มครองทั้งรถและคน
ส่วนพ.ร.บ. เป็นภาคบังคับ คุ้มครองเฉพาะคน
3. ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์
    ผู้เอาประกันภัย สูงสุด กี่บาท
300,000 บาท สำหรับรถเก๋ง
200,000 บาท สำหรับรถกระบะ
 
100,000 บาท สำหรับ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้โดยสาร
ส่วนบุคคล
4. คุ้มครองโดย
5. มีรถอะไรบ้างที่สามารถซื้อได้ - รถที่จดทะเบียนเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล รถกระบะ
- รถที่อายุไม่เกิน 7 ปี

 
- รถที่จดทะเบียนเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล รถกระบะ
  รถตู้โดยสารส่วนบุคคล
- ไม่จำกัดอายุ
6. กรณีรถหาย ไฟไหม้ ชนเสา
    ต้องจ่ายค่าเสียหาย ส่วนแรก หรือไม่
 จ่าย
 ไม่ต้องจ่าย
(ไม่คุ้มครอง)
7. กรณีชดเชยค่าเสียหายรถคนอื่น
    ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่
 ไม่ต้องจ่าย
 
(ถ้าซ่อมรถตนเอง ต้องจ่าย)
 ไม่ต้องจ่าย
 
(ถ้าซ่อมรถตนเอง ต้องจ่าย)
8. กรณีถูกรถคนอื่นชนเสียหาย
    ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่
 ไม่ต้องจ่าย
 ไม่ต้องจ่าย
9. กรณีถูกรถคนอื่นชนแล้วหนีและ
    ไม่สามารถระบุทะเบียนรถคู่กรณีได้
    ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก หรือไม่
 จ่าย
 
(ถ้าระบุได้ ไม่ต้องจ่าย)
 ไม่ต้องจ่าย
 
(ไม่คุ้มครองเพราะไม่สามารถระบุคู่กรณีได้)
10. ซ่อมอู่หรือซ่อมห้าง ซ่อมอู่ ซ่อมอู่,ซ่อมห้าง
11. รับระบุส่วนลดประวัติดีหรือไม่
      ถ้ารับสูงสุดที่เท่าไหร่
รถเก๋ง 20%
รถกระบะ 30%
ไม่รับ
12. บริการเสริมจาก  EXPRESS CENTER / Silkspan - รถใช้ระหว่างซ่อม หรือค่าเดินทาง 1,500 บาท
- บริการช่วยเหลือรถฉุกเฉิน
- รถใช้ระหว่างซ่อม หรือค่าเดินทาง 1,500 บาท
- บริการช่วยเหลือรถฉุกเฉิน
13. สามารถซื้อได้ที่ไหน  EXPRESS CENTER / Silkspan ทั่วไป
14. ราคา 5,800 - 11,000 บาท (ไม่รวม พ.ร.บ.) 6,800 บาท (ไม่รวม พ.ร.บ.)


ฝากประวัติเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สัมผัสบริการแบบ VIP. ด้วยตัวคุณเอง

                         

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวนเบี้ยประกัน

ข้อผู้เอาประกัน
ชื่อ-สกุล -
วัน/เดือน/ปี เกิด   พิมพ์ปี ค.ศ. ก่อน (พ.ศ.-543) แล้วค่อยคลิ๊กที่รูปปฎิทินเลือกวันที่
ที่อยู่ปัจจุบัน
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
ข้อมูลรถยนต์
ยี่ห้อรถยนต์
รุ่นรถยนต์
จำนวนซี.ซี.รถยนต์   CC.
ประเภทรถยนต์(การจดทะเบียน)
ปีจดทะเบียน
หมายเลขทะเบียนรถ
รายละเอียดการประกันภัย
บริษัทประกันภัยเดิม
ทุนประกันเดิม
เบี้ยประกันภัยเดิม
ประเภทการซ่อมเดิม อู่บริษัทประกันภัย อู่ห้าง
ชื่อศูนย์หรืออู่ที่ใช้บริการอยู่หรือคาดว่าจะใช้
ซื้อ พ.ร.บ.ด้วยหรือไม่ ซื้อ  ไม่ซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ที่ต้องการ
บริษัทที่ต้องการเป็นพิเศษ
ต้องการเปรียบเทียบกับ 1
ต้องการเปรียบเทียบกับ 2
ประเภทการซ่อม อู่บริษัทประกันภัย อู่ห้าง
วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง

 

รายละเอียดการเคลม
ประวัติการเคลม หมายเหตุ : กรณีรถส่วนบุคคลในสำเนาทะเบียนรถต้องเป็นชื่อหรือนามสกุลเดียวกัน
จำนวนครั้งที่เคลม หมายเหตุ : ควรแจ้งตามความจริงเืพื่่อประโยชน์ในการหาทางแก้ไข
สถาณะการเคลม หมายเหตุ : กรณีรถส่วนบุคคลในสำเนาทะเบียนรถต้องเป็นชื่อหรือนามสกุลเดียวกัน
สิทธิส่วนลดที่ท่านสามารถใช้ได้
 • สิทธิส่วนรถประวัติดี(NCB)
   
  สามารถโอนส่วนลดประวัติดีจากบริษัทเดิมได้ โดยต้องมีใบเตือนต่ออายุเป็นหลักฐาน
  (หากกรมธรรม์หมดอายุมาแล้วเกิน 7 -30วัน จะไม่สามารถโอนส่วนลดประวัติดีได้)
  ควรเตรียมใบเตือนต่ออายุของท่านไว้เพื่อโอนประวัติต่อเนื่องหรือรับสิทธิส่วนลดแรกเข้า
  (กรณีไม่ได้รับใบแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์หรือบริษัทประกันท่านสามารเรียกร้องสิทธิได้)
 • จากใบเตือนมีส่วนลดประวัติดี   หมายเหตุ : ถ้าไม่ทราบกรุณาแฟ็กซ์หน้าตารางกรมธรรม์หรือใบเตือนมา ทีเบอร์ 0-2939-1204หรือE-mail มาที่ wintuth@gmail.com
  ท่านสามารถแนบหน้าตารางกรมธรรม์
 • สิทธิระบุชื่อผู้ขับขี่
  เหมาะมากสำหรับรถขับเอง (กรณีใช้รถไม่เกิน 2 ท่านแนะนำให้ระบุชื่อ)
  ประหยัดเงินได้ 5-20% (กรณีผู้อื่นขับและเป็นฝ่ายผิดจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท
  กรณีซ่อมตัวเอง 2,000 บาทกรณีซ่อมให้คู่กรณีที่เหลือบริษัทประกัยจ่าย)
 • ระบุชื่อผู้ขับขี่

  ไม่ระบุชื่อ ระบุชื่อ

  วันเกิดผู้ขับขี่คนที่ 1   พิมพ์ปี ค.ศ. ก่อน (พ.ศ.-543) แล้วค่อยคลิ๊กที่รูปปฎิทินเลือกวันที่
  วันเกิดผู้ขับขี่คนที่ 2   พิมพ์ปี ค.ศ. ก่อน (พ.ศ.-543) แล้วค่อยคลิ๊กที่รูปปฎิทินเลือกวันที่
 • สิทธิการขอรับผิดค่าเสียหายส่วนแรก
  เหมาะมากสำหรับผู้ใช้รถไม่บ่อยหรือสำหรับคันที่ไม่ค่อยได้ใช้ นาน ๆ เอาออกมาใช้ที
  และผู้ที่ขับรถมานานระมัดระวังมากๆอยู่แล้ว ทำประกันเพื่อป้องกันเหตุใหญ่ ๆ จริง
  ประหยัดเงินได้ 2,000-5,000 บาท (ต้องจ่ายค่ารับผิดส่วนแรกในกรณีเป็นฝ่ายผิด
  หรือเฉี่ยวชนโดยไม่มีคู่กรณีเท่านั้น)
 • ต้องการใช้สิทธิความรับผิดส่วนแรก หมายเหตุ : กรณีรถส่วนบุคคลในสำเนาทะเบียนรถต้องเป็นชื่อหรือนามสกุลเดียวกัน
 • สิทธิส่วนลดกลุ่ม
  เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีรถเกิน 3 คันขึ้นไป หรือในรูปแบบของบริษัทที่มีรถเกิน 3 คันขึ้นไป
  ประหยัดเงินได้ เริ่มต้นที่ 10% เพิ่มตามจำนวนรถที่ท่านมี(รายละเอียดมากกว่านี้ต้องโทรสอบถาม)
 • จำนวนรถยนต์ที่ท่านมี หมายเหตุ : กรณีรถส่วนบุคคลในสำเนาทะเบียนรถต้องเป็นชื่อหรือนามสกุลเดียวกัน

  ท่านรู้จัก  Express  Center ผ่านสื่อใด

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยืนยันรหัสความปลอดภัย :

  Click to reload image

   

  Copyright © 2006 www.vgetone.com - XpressCenter.


  Powered by AIWEB